qualitat

STUDIUM ha estat una de les primeres empreses en el seu segment en obtenir la certificació ISO 9000.

Actualment en STUDIUM tots els processos, tant els estratègics com els productius i administratius estan certificats per la norma de Gestió de la qualitat UNE EN ISO 9001:2000, el que reforça la solidesa del nostre servei totalment orientat als nostres clients.

PEFC

En cooperació amb la indústria del paper, associacions ecologistes, científics, clients i propietaris forestals privats, es va acordar crear un sistema de certificació sota la bandera del Consell PEFC.

També van establir gestionar la sostenibilitat forestal. El certificat PEFC garanteix que la fusta utilitzada per a la protecció del paper prové de boscos / selves gestionats de forma sostenible i tenint
en compte la responsabilitat social.

FSC (Forest Stewardship Council)

Aquesta certificació indica que el paper està produït amb fusta d’un bosc gestionat de manera responsable. FSC® significa Forest Stewardship Council, una organització sense ànim de lucre internacional que vol potenciar i millorar la gestió forestal responsable per tot el planeta. Només quan la gestió forestal i la cadena de distribució compleixen els requeriments marcats pel FSC podran els productors de fusta i proveïdors de paper utilitzar el logotip FSC. Aquesta organització realitza inspeccions per a la comprovació dels processos amb l’ajuda d’organismes independents www.fsc.org

Política de Qualitat

Studium Tallers Gràfics, S.A, és una empresa industrial l’activitat principal és la fabricació de material imprès sobre paper i cartró (revistes, catàlegs, fullets, packaging). Cobrim tot el procés productiu, des de la preimpressió, impressió òfset i digital i acabats per al lliurament final del producte.

La direcció de Studium Tallers Gràfics, S.A, assumeix com a principis bàsics de la seva política de qualitat dels següents punts:

  • APLICACIÓ DE LA MILLORA CONTÍNUA EN TOTS ELS PROCESSOS PER SATISFER ELS REQUISITS DELS NOSTRES CLIENTS.
  • TOTES LES PERSONES DE L’ORGANITZACIÓ CONEIXEN LA INFORMACIÓ DOCUMENTADA QUE AFECTA LA SEVA ÀREA DE RESPONSABILITAT.
  • COMPROMÍS DE LA DIRECCIÓ D’APORTAR ELS RECURSOS HUMANS I MATERIALS PER A GARANTIR LA FORMACIÓ DEL PERSONAL D’ACORD A AQUESTA POLÍTICA.
  • COMPROMÍS DE LA DIRECCIÓ D’UTILITZAR MATÈRIA PRIMERA D’ORIGEN CONTROLAT FINS AL SISTEMA DE GESTIÓ DE PRODUCTES FSC I PEFC IMPLANTAT I CERTIFICAT EN L’ORGANITZACIÓ.
  • COMPROMÍS DE LA DIRECCIÓ D’ESTABLIR OBJECTIUS VIABLES REVISABLES ANUALMENT I AMB UN SEGUIMENT A TRAVÉS D’INDICADORS DE PROCÉS.
  • COMPROMÍS DE LA DIRECCIÓ DE MANTENIR I DESENVOLUPAR UN SISTEMA DE GESTIÓ BASAT EN LA NORMA 150 9001: 2008.
  • AQUESTA POLÍTICA SERÀ REVISADA PERIÒDICAMENT PER A LA SEVA ADEQUACIÓ ALS CANVIS QUE SUCCEEIXIN I ESTARÀ A DISPOSICIÓ DE LES PARTS INTERESSADES SEGONS PROCEDEIXI.